Skip links

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Uw privacy is voor Thuiszorg Mirelle care van groot belang. Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan en wat onze verplichtingen zijn in dat verband.  

Mirelle care is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals weergegeven in onze privacybeleid en privacyverklaring. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en uw informatie. Uitgangspunt daarbij is dat we alleen persoonsgegevens verwerken indien dat noodzakelijk is en dat wij dit een veilige manier doen. 

In onze privacyverklaring hebben wij op beknopte wijze de verplichtingen van Mirelle care en uw rechten beschreven. Tevens wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en voor welke doeleinden de persoonsgegevens verwerkt worden. Zie onderstaande documenten voor onze privacybeleid en privacyverklaring”.

In deze verordening staat dat Mirelle care aan moet kunnen tonen dat ze zich aan de wet houdt. Gebaseerd op de AVG heeft Mirelle care een privacyreglement voor cliënten opgesteld. Hierin staan de verplichtingen van Mirelle care en de rechten van cliënten (of hun vertegenwoordigers) uitgebreid beschreven.

 

Scan the code